דירת לזוג | גבעתיים | 85 מ"ר | צילום: עידו אדן

Givataiim-6.jpg
Givataiim-10.jpg
Givataiim-2 (1).jpg
Givataiim_brighter-7.jpg
Givataiim-26.jpg
Givataiim-24.jpg
Givataiim-9.jpg
Givataiim-17.jpg
Givataiim-20.jpg
Givataiim-19.jpg
Givataiim-21.jpg