דירה מול הים | נתניה | 120 מ"ר | צילום: עידו אדן  

LocalS_Natanya-שינה הורים כסא.jpg
LocalS_Natanya-שינה הורים ארון.jpg
LocalS_Natanya-8.jpg
4.jpg
LocalS_Natanya-25.jpg
LocalS_Natanya-20.jpg
LocalS_Natanya-22.jpg
6.jpg
8.jpg
LocalS_Natanya-35.jpg
LocalS_Natanya-26.jpg
G.jpg
LocalS_Natanya-4.jpg
LocalS_Natanya-34.jpg