דירת Air bnb | תל אביב | 60 מ"ר  

תכנית מצב קיים

תכנית לאחר שיפוץ